UNY vol.2

DAY
2023-12-09 Sat
TICKET
¥1,500(tax in + 1Drink)
OPEN
17:00
START
CLOSE
23:00
GENRE

open/start 17:00-
music charge ¥1500+1drink

Dj /
Nobuki Akiyama (DYGL) @nobukiakiyama
Yuki Kikuchi @yuki_not_rinko & Kondo (Cwondo,No Buses) @cwondo_
1797071 (SOM4LI) @mybf10d
naggnya @nagnnya & ame @__amethystmoon (Strip Joint)
Milo @oymdmilo & Noel @noel_ktym & Rio @sissyfloppy (Homie Homicide)
Tomoya Takahashi (aruga) @pizza__tk

Flea Market /
Nobuki Akiyama (DYGL) @nobukiakiyama
Yuki Kikuchi @yuki_not_rinko
Kondo (Cwondo,No Buses) @cwondo_
Daiki Kishioka (Strip Joint) otpitw
Hiroyuki Nishida (Strip Joint) @adihs_in
1797071 (SOM4LI) @mybf10d
Yusuke Aoki (Sugar House) @ao__yusuke
Homie Homicide @homie.homicide
Ryodo Fujita @rydfjt

Food /
Nikomi Skd @skd___10